Kto sme

Adresa nášho webového sídla je https://hernyweb.sk

Prevádzkovateľom internetového portálu je Michal Frajkor (IČO: 53863062) (ďalej už ako HernyWeb.sk, SPAWN.sk alebo Prevádzkovateľ/Poskytovateľ). V prípade potreby nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: kontakt@hernyweb.sk.

HernyWeb.sk poskytuje všetky svoje služby čitateľom alebo používateľom bezodplatne, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie než 16 rokov! Podmienkou využívania služieb portálu HernyWeb.sk a ďalších pridružených portálov (napr. spawn.sk a ďalšie) je akceptovanie podmienok Prevádzkovateľa. Ak s podmienkami nesúhlasíte tak nie ste oprávnený využívať služby Prevádzkovateľa.

Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie používateľov portálu. Pojmom osobné údaje označujeme všetky údaje, ktorými je možné identifikovať jednotlivca (meno, priezvisko, adresa,…). Odovzdávanie osobných údajov (e-mailové adresy či iné informácie) poskytuje používateľ len na dobrovoľnej báze. Nikdy vás Prevádzkovateľ nebude nútiť, aby ste mu odovzdali osobné údaje. V prípade zbierania osobných údajov sú spracovávané podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej už len osobné údaje) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Vo všeobecnosti využívanie niektorých stránok môže vyžadovať cookies súbory alebo inú technológiu sledovania.

Čo sú Cookies a ako ich používame?

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré odosielajú internetové prehliadače navštíveným stránkam. Tieto údaje slúžia na analýzu správania sa používateľov. Napríklad na zistenie preferovaného jazyka a ďalších nastavení, vďaka čomu vieme poskytnúť Vám, čitateľom, kvalitnejší obsah a teda celkovo zvýšiť kvalitu našich služieb.

Cookies tretích strán, umiestnených na našich stránkach / Spracovávatelia osobných a iných údajov a ich podmienky používania

Ako obmedziť alebo zmeniť nastavenia cookies?

Nastavenia závisia od internetového prehliadača, ktorý využívate. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej návštevník stránku navštívil, o čase strávenom na stránke a iných aktivitách spojených s návštevou stránky (napríklad koľkokrát ste si zobrazil stránku a podobne).  Tieto dáta sú informácie o pohybe návštevníka webstránky, ktoré ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého návštevník navštívil stránku a spoločnosť ako Facebook, Google či iná ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť vo svojom internetovom prehliadači.

Návod na zákaz odosielania alebo vymazania súborov cookies na tomto odkaze.

Aké dáta o vás spracovávame?

  • Dáta z  používania portálu – umožňujú nepriamu identifikáciu. Ide hlavne o dáta ako sú: dáta o zariadení, z  ktorého navštevujete náš portál, dáta z logov (ako sú IP adresa, čas prístupu, počet zobrazení stránky, čas strávený na stránke a ďalšie), dáta zo súborov cookies a monitorovacích programov našich partnerov (Google Analytics, Facebook, Google Adsense, a ďalšie) či informácie z pluginov, ktoré aktívne využívame. Zároveň monitorujeme IP adresy, aby sme vedeli zobraziť články, ktoré ste ešte neprečítali.  Podľa tohto bodu  nie je možné identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi by stali vtedy ak by ich bolo možné priradiť napr. prihlásenej osobe na stránke (v súčasnosti neposkytujeme možnosť registrácie).
  • Vložený obsah tretích stránok – tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

HernyWeb.sk tieto údaje využíva najmä za účelom zlepšovania poskytovania služieb, optimalizácie stránok, analytické a štatistické reporty, prispôsobenia reklám, zistenia zneužívania portálu a zabezpečenia riadneho chodu našich služieb.

Záverečné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť pravidlá používania a používateľ je povinný sa s nimi pravidelne oboznamovať. Zmena pravidiel je platná dňom zverejnenia.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje kedykoľvek zmeniť a aj bez uvedenie dôvodu podmienky používania.
  3. Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje, že nepreberá zodpovednosť za obsah označený ako PR, Reklama, TS (resp. tlačová správa) alebo odkazujúci na externé stránky ponúkajúce tovar konečnému spotrebiteľovi, , vrátane externých odkazov, ktoré vedú mimo stránky prevádzkovateľa.
  4. Podmienky sú platné od 1.5.2019